Lag Min side i Elvanto

Min Elvanto konto

Er du medarbeider i OKS kan du registrere deg på dette skjemaet. Etter godkjenning vil du få en mail med opplysninger om innlogging i systemet.

Lifegruppe

Medarbeiderskap

Tips: Eksempelvis vertskap, lovsang, tolking osv.

Samtykke

Taushetserklæring

Dette er viktig informasjon mht bruk av ny menighetsdatabase, Elvanto. Du vil nå snart få tilgang for å kunne se de møter du har tjeneste i, møteplan og din egen profil i systemet. Du vil du få tilsendt brukernavn og passord. Bruk av databasen forutsetter av vi behandler innholdet konfidensielt og vi må derfor be deg om en taushetserklæring. «Som bruker av Elvanto i Oslo Kristne Senter, erklærer jeg herved at jeg er gjort kjent med og er inneforstått med at jeg har taushetsplikt med hensyn til alle de opplysninger jeg direkte og/eller indirekte får i forbindelse med bruk av systemet. Taushetsplikten gjelder både mens jeg er bruker og etter brukerforholdets opphør. Jeg vil ikke rettsstridig gjøre bruk av noen opplysninger jeg direkte og/eller indirekte får i forbindelse med bruk av systemet i egen eller andres vinning. Under henvisning til det ovenstående lover jeg at jeg vil overholde taushetsplikten.»